اتفاق ناخوشایندی برای « هری کین » در لندن رخ داد.

پلیس این شهر اعلام کرد خودروی «رنجرور» متعلق به وی توسط چند سارق سرقت شده است. آنگونه که این نهاد امنیتی اعلام کرد درب این خودرو توسط یک وسیله الکترونیکی بازشده است. ارزش این دستگاه خودرو 100 هزار پوند اعلام شده است.

در گزارشی که پلیس تهیه کرد به این نکته اشاره شده دزدان در زمانی برای اقدام شوم خود اقدام کردند که هیچکس در خودرو نبوده و در داخل آن نیز وسیله ارزشمندی وجود نداشته است.