در حالی که مطرح شده دکتر سیاهپوش پزشک تیم فوتبال استقلال از سوی باشگاه ممنوع المصاحبه شده، اما با پیگیری‌ها مشخص شد چنین چیزی صحت ندارد.

از طرفی قرار است اعضای تیم از جمله کادر پزشکی برای آرامش تیم مصاحبه نداشته باشند و در صورت نیاز اخبار رسمی از طریق باشگاه به بیرون درز پیدا کند.

سیاهپوش پزشک استقلال ممنوع المصاحبه نیست، اما برای اطلاع رسانی درباره وضعیت تیم و بازیکنان از طریق سایت استقلال مصاحبه انجام خواهد داد.