رضاوند به همراه دیگر بازیکنان استقلال تست کرونا هم داد اما شرایط تمرین کردن را نداشت و محمود فکری هم با درخواست او موافقت کرد تا این بازیکن به استراحت بپردازد.

با توجه به شدت سرماخوردگی آرش رضاوند بعید است او به بازی جمعه استقلال مقابل فولاد خوزستان برسد و حتی شاید استقلال را در این سفر همراهی نکند.

محمود فکری برای بازی با فولاد حساب خاصی روی آرش رضاوند باز کرده بود اما حالا باید به فکر جانشینی برای این بازیکن باشد.