از ابتدای هفته به استقلالی ها گفته شد که ده درصد از مبلغ قرارداد فصل جدید به حساب آ نها واریز می شود که این وعده عملی شد و پولها به حساب بازیکنان استقلال نشست تا با روحیه ای مناسب به مصاف فولاد خوزستان بروند.

مسؤلان باشگاه استقلال قصد دارند امسال به طور مرتب و در تاریخ های تعیین شده پول بازیکنان را واریز کنند تا مثل سنوات قبل مشکل ایجاد نشود.

امسال قرارداد بعضی از بازیکنان استقلال افزایش داشته و طبعا باشگاه باید پرداختی ها را به موقع انجام بدهد تا در ماههای آ ینده دچار مشکل نشود.