گرت ساوت گیت در آستانه مصاف امروز با ایسلند نظرش را در مورد توانایی های خط حمله تیمش بیان کرد.

او گفت: گمان کنم ما خط حمله بسیار جالبی داریم.

وی افزود:با جیدون سانچو و کالوم هودسن اودی، فورواردهای داریم که در بازکردن لایه های دفاعی مهارت دارند.

ساوت گیت ادامه داد:فکر می کنم باید به نقاط قوت خود نگاه کنیم و فقط به فکر نقطه ضعف نباشیم.