دعوت امید عالیشاه از هواداران پرسپولیس برای اهدای خون را در این ویدئو خواهید دید.