شاهین طاهرخانی که شامگاه چهارشنبه برای عقد قرارداد با باشگاه پرسپولیس راهی ساختمان این باشگاه شد و نزدیک به دو ساعت با مسئولان این باشگاه جلسه داشت، در نهایت راهی پیکان شد.

شاهین طاهرخانی با وجود حضورش در باشگاه پرسپولیس به خاطر برخی موارد به توافق نرسید و پس از خروج از این باشگاه مستقیماً راهی ساختمان باشگاه پیکان شد و قراردادی یکساله با این تیم امضا کرد.