در حالی که چند روز پیش تکلیف سجاد آقایی در استقلال مشخص نبود و حتی گفته می‌شد این بازیکن شاید به طور قرضی یا قطعی جدا شود، قراردادش تمدید شد.

سجاد آقایی قراردادی جدید با باشگاه استقلال بسته که تا سال ۱۴۰۲ معتبر است.