ووریا غفوری توانست گل اول استقلال مقابل فولاد را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.