پریرا گل دوم فولاد مقابل استقلال را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.