سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا هفته گذشته یک نظرسنجی به راه انداخت تا با آراء کاربرانش بهترین بازیکن هفته قاره کهن در رده ملی را انتخاب کرد.

در این نظرسنجی کاوه رضایی و وحید امیری با درخشش در دیدار دوستانه تیم ملی ایران با بوسنی در لیست نامزدها حضور داشتند. در نهایت در این نظرسنجی این دو بازیکن نتوانستند به این عنوان برسند.

موسی التاماری بازیکن تیم ملی اردن در این نظرسنجی با کسب 43 درصد آراء بهترین بازیکن هفته آسیا در رده ملی شد. مهند علی مهاجم تیم ملی عراق با کسب 41 درصد آراء در رده دوم ایستاد. وحید امیری با کسب 6 درصد آراء در رده سوم قرار گرفت. کاوه رضایی در این نظرسنجی یک درصد رای آورد.