به گزارش افکار نیوز، گل اول پرسپولیس توسط سیامک نعمتی به صنعت نفت آبادان از روی نقطه پنالتی در دقیقه 42 را مشاهده می نمایید.