محل برگزاری مسابقه لیگ یک به علت بارش باران تغییر کرد و مسابقه دو تیم خیبر خرم آباد و چوکای تالش در ورزشگاه غدیرتهران برگزار خواهد شد.

با توجه به شرایط  پیش آمده جوی و معوق شدن یک مسابقه لیگ برتر و تداخل آن با مسابقه لیگ یک در ورزشگاه شهدای شهر قدس، مسابقه دو تیم خیبرخرم آباد و چوکای تالش از هفته اول لیگ یک امروز( یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹)  ساعت ۱۵ در ورزشگاه غدیر تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش فارس، مسابقه دو تیم پیکان و شهرخودرو روز گذشته به خاطر بارش شدید باران لغو شد و اکنون این مسابقه باعث شد که محل برگزاری یک بازی لیگ یک هم تغییر کرد.