با تصمیم کادرفنی استقلال ، بازیکنان این تیم امروز استراحت خواهند کرد و از دوشنبه تمرینات خود را جهت مصاف با ماشین‌سازی دنبال خواهند کرد.