از هفته نهم رقابت‌های لیگ فوتبال دانمارک ، وایله میزبان بروندبی بود و این بازی ساعت 20:30 آغاز می‌شود.

بر این اساس ترکیب وایله اعلام شد و سعید عزت الهی در ترکیب اصلی تیمش حضور دارد.

وایله در حال حاضر با 14 امتیاز ششم است و بروندبی هم با 15 امتیاز مکان چهارم را در اختیار دارد.