نادری و شجاعیان در تمرین دیروز استقلال سرحال و آ ماده نشان دادند و اثری از کرونا در نادری دیده نمی شد.با توجه به غیبت فرشید اسماعیلی هردو بازیکن شانس بازی دارند اما باید دید محمود فکری چه تصمیمی می گیرد.

این احتمال وجود دارد که وریا غفوری و محمد نادری در بازی با ماشین سازی نقشی هجومی تر داشته باشند و البته در مرکز میدان مهدی مهدی پور هم شانس زیادی دارد.

داریوش شجاعیان بیش از یک سال است که با پیراهن استقلال در میادین ظاهر نشده است و نادری هم انگیزه های زیادی برای موفقیت در اولین بازی خود با پیراهن استقلال دارد.

داریوش شجاعیان سابقه بازی در تیم گسترش فولاد تبریز را دارد.