نشست خبری پیش از دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و پیکان تهران از ساعت 14:30 امروز برگزار می شود.

البته با توجه به اینکه اعضای تیم پیکان ساعت 15:30 امروز به سمت اصفهان پرواز می کنند، مهدی تارتار به این نشست خبری نمی رود.