مارادونا در کنار پوتین و پله ؛ در حاشیه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ این عکس ثبت شده است.

مارادونا