زیباترین گل مارادونا در دنیای فوتبال، گل تکرار نشدنی وی به انگلیس است.