باشگاه بارسلونا به درگذشت دیگو مارادونا واکنش نشان داد.

پیام توئیتر باشگاه بارسلونا برای مارادونا؛ ممنون برای همه چیز دیگو

مارادونا