سیامک نعمتی پنالتی بازی پرسپولیس در مقابل نفت مسجد سلیمان را از دست داد.