محمدحسین کنعانی‌زادگان با نمره: ۷.۵ و همچنین با ۹۲% دقت پاس، ۴ قطع توپ و ۸ نبردهوایی موفق به عنوان بهترین بازیکن دیدار نفت‌مسجدسلیمان و پرسپولیس انتخاب شد.

کنعانی زادگان