رضا حسن‌زاده در خصوص شکست تیمش مقابل سایپا اظهار داشت: در مورد مسائل فنی صحبتی ندارم اما معتقدم این روزها در دوران کرونا در غیاب تماشاگران داوران سلطنت می‌کنند. تمام تیم‌ها زحمت می‌کشند اما با سوت‌های اشتباه زحمات آنها زیر سوال می‌رود.

وی افزود: در بازی با تراکتور داور از پنالتی صد در صد تیم ما گذشت و در دیدار با سایپا اشتباهات داور واقعا عجیب بود. جالب اینجا است که داور در تمامی صحنه ها در 2-3 متری صحنه حضور داشت اما اینکه چرا خطاهای واضح را نمی‌گیرند نمی‌دانیم.

مربی تیم فوتبال نساجی خاطرنشان کرد: اگر بگوییم داوران استرس دارند اشتباه است چون تماشاگری در ورزشگاه حضور ندارد که آنها ترس داشته باشند. واقعا تمام زحمات تیم ما ما به خاطر اشتباه داور زیر سوال رفت و 3 امتیاز بازی با سایپا را از دست دادیم. این همه زحمت می‌کشیم، بازیکنان تلاش می‌کنند ولی در آخر با یک اشتباه زحمات زیر سوال رفت.

حسن‌زاده یادآور شد: بحث من کل داوران نیست اما یکسری از داوران واقعا عملکرد بقیه را هم زیر سوال می‌برند.6 امتیاز از 2 بازی گذشته واقعا حق نساجی بود که از دست ما رفت. در بازی با سایپا واقعا داور برد را تقدیم به حریف کرد. من از مدیریت باشگاه می‌خواهم کتبا به کمیته داوران اعتراض کنند و حق نساجی را بگیرند.

وی تاکید کرد: با این شرایط بازیکنان و مربیان و حتی باشگاه‌ها دلسرد می شوند.نساجی تیم پرقدرتی است و از حمایت هوادار برخوردار است اما وقتی راحت حقمان خورده می شود نمی‌دانیم چه پاسخی به هواداران تیممان بدهیم.

مربی تیم فوتبال نساجی تصریح کرد: من از روی نیمکت با آن فاصله می‌بینم بازیکن حریف پیراهن بازیکن ما را کشیده اما عجیب است که داور در 2 متری صحنه آن را نمی بیند. این همه فرصت و زحمت به راحتی از دست می رود. حیف فوتبالی که نساجی بازی کرد ولی با اشتباه داوران به هدر رفت.داور بازی اول تیم ما وقتی قضاوتش تمام شد خود آقای فاضلی به سمت او رفت و از وی تشکر کرد. حتی بعد از بازی از وی در نشست خبری تعریف هم کرد ولی واقعا وقتی قضاوت‌ها مشکل داشته باشد نمی‌شود چیزی نگفت.