شورای اطلاع ­رسانی دولت گزارش اقدامات رسانه‌­ای و تبلیغی وزارت ورزش و جوانان در هفته دولت 1399 را منتشر و در اختیار دستگاه­ های ذی­ربط قرار داد.

این گزارش شامل 10 محور است که اداره ­کل روابط­ عمومی و اطلاع ­رسانی وزارت ورزش و جوانان از بین 32 دستگاه، در 5 محور جزو دستگاه ­های برتر و پیشتاز بود که در 2 محور دستگاه برتر شناخته شد.

براساس این گزارش در محور ارتباطات اجتماعی نیز که برنامه­ ها به 2 صورت مجازی و حضوری در استان­ های مختلف کشور برگزار شد، وزارت ورزش و جوانان از دستگاه ­های پیشتاز بود و رتبه دوم را کسب کرد.

اداره ­کل روابط عمومی و اطلاع­ رسانی وزارت ورزش و جوانان در محورهای افتتاح ­های اجتماعی و بسترسازی حضور کارشناسان غیر دولتی در رسانه ­ها به عنوان دستگاه برتر معرفی شد. همچنین در بخش­های مرتبط با حضور مسئولین ارشد وزارتخانه در برنامه ­های رادیویی، تلویزیونی و دیدار با رسانه ­ها جزو دستگاه­های پیشتاز است.