افكار نيوز: دليل اصلي پرداخت اين هديه توسط اين شركت مشخص نشد اما ازين پس بازيكنان استقلال سفرهاي نزديك خود را با اتوبوس ايستك طي خواهند كرد. باشگاه استقلال عنوان كرد: مهندس يدا... روزچنگ مديرعامل شركت توليدي خورشيد زريوار و آرپانوش، توليدكننده نمونه كشور كه محصول آن تحت عنوان ايستك در بازار عرضه ميشود، پس از گفتگو با دكتر فتحالهزاده سرپرست باشگاه استقلال حواله يك دستگاه اتوبوس VIP را به دكتر گودرزي عضو كميته اقتصادي باشگاه اهدا كرد. روزچنگ در اين مراسم ضمن آرزوي موفقيت براي تمامي دستاندركاران ورزش اذعان داشت: هدف و انگيزه ما سلامتي و بهروزي همه آحاد جامعه است و تمام تلاش ما در اين راستا ميباشد. اميدوارم هديه ما به باشگاه مردمي و دوستداشتني استقلال موجب شادي مردم و هواداران گردد.