مجتبي شريفي گفت: امسال براي مصاحبه‌هاي غيرفني و ايجاد جنجال و خشونت كه مصداق اهانت باشد جريمه‌هاي سنگين و محروميت در نظر گرفته‌ايم. ضمن اينكه هيچ باشگاهي حق صدور بيانيه‌اي ندارد و سايت باشگاه‌ها هم به غير از اخبار مربوط به تيمهاي ورزشي‌شان حق پرداختن به مسايل حاشيه‌اي را ندارند. صدور هرگونه بيانيه ممنوع است چرا كه بيانيه مصاحبه‌اي مجازي محسوب مي‌شود و بيانيه باشگاه‌ها به منزله گفت‌وگوي مديران باشگاه‌هاست. اگر سايت باشگاه‌ها بيانيه‌اي صادر كنند تا اطلاع ثانوي مسدوم مي‌شوند و كميته انضباطي اين حق را دارد كه جلوي ارسال اخبار سايت باشگاه‌ها را بگيرد. رييس كميته انضباطي در پاسخ به اين سوال كه آيا محروميت‌ها و جريمه‌هاي كميته انضباطي شامل مديران باشگاه‌ها هم مي‌شود گفت: كميته انضباطي بدون در نظر گرفتن شهرت يا جايگاه افراد به تخلف‌هاي احتمالي مي‌پردازد. فرقي نمي‌كند چه كسي تخلف كرده است. مديران باشگاه‌ها هم بايد جلوي مصاحبه‌هاي غيرفني اعضاي باشگاهشان را بگيرند. مديران بايد بدانند هرگونه مصاحبه غيرفني با محروميت و جريمه سنگين روبرو خواهد شد.