سیدجلال حسینی ادعایی جنجالی را در مصاحبه اش مطرح کرد. کاپیتان پرسپولیس معتقد است که عده‌ای برای تضعیف باشگاهش برنامه‌ای خاص را دنبال می‌کنند.

سیدجلال حسینی در این خصوص گفت: «احساس می‌کنم یک سناریو نوشته شده است. سناریویی که مو به مو اجرا می‌شود تا پرسپولیس تضعیف شود و این را من می‌بینم. ما انتظار تبریک گفتن از باشگاه‌های ایرانی نداشتیم اما برخی گفتارها و رفتارها قشنگ نیست.»