در پی نارضایتی از نتایج تیم در هفته‌های اخیر، با اعلام هیات مدیره باشگاه نساجی مازنداران ، اعضای کادر فنی و بازیکنان ۱۰ درصد جریمه شدند.