فرهاد حمیداوی مالک باشگاه شهرخودروی مشهد با حضور در فدراسیون فوتبال برای ثبت نام در هیات رئیسه این فدراسیون ثبت نام کرد.

پیش از این منصور قنبرزاده، اکبر محمدی، دکتر نوروزی، دکتر سیف برقی و دکتر شهاب نیز در انتخابات فدراسیون فوتبال حضور پیدا کردند.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 10 اسفند ماه برگزار می شود.