تمرین امروز پرسپولیس از ساعت 12 در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد، تمرینی که با جشن تولد 29 سالگی امید عالیشاه به پایان رسید.

پرسپولیس یکی از مهمترین جلسات تمرین خود پیش از دربی را امروز بعد از صحبت‌های یحیی گل‌محمدی آغاز کرد. اهمیت تمرین باعث شده بود که سرمربی در جریان فوتبال هدفمند و اجرای برنامه‌های تاکتیکی، با یادآوری‌های مکرر بر اجرای دقیق برنامه‌های مورد نظر فنی، تاکید کند. 

تمرین بعد از گرم کردن به آقا وسط در قالب سه گروه اختصاص داشت. مروز برنامه‌های تاکتیکی و فوتبال هدفمند نیز، دیگر بخش‌های تمرین یک ساعته پرسپولیس بود.

در پایان تمرین امروز هم جشن کوچکی به مناسبت سالروز تولد امید عالیشاه از سوی اعضای تیم برای وی گرفته شد.