ویاچسلاو مالائف در خصوص اخبار انتقال احتمالی سردار آزمون به دورتموند با مبلغ 20 میلیون یورو صحبت کرد.

گلر سابق زنیت اظهار داشت: اخبار در خصوص علاقه به آزمون از سوی تیم‌های مختلف مرا متعجب نمی‌کند. سردار مزایای زیادی برای زنیت به وجود آورده و مشخصاً این علاقه‌مندی تیم‌های دیگر قابل درک است. او در قهرمانی این تیم در روسیه همکاری داشته و عضو اصلی تیم ملی ایران نیز است.

وی ادامه داد: 20 میلیون یورو ؟ نه به نظرم این رقم را سایت ترانسفرمارکت گفته است که آن هم قابل درک است ولی همیشه درست نیست. با تمام احترام، وقتی تیمی به چنین بازیکنی علاقه دارد، بیشتر باید بپردازد. این موضوع همیشه در روسیه و بازار نقل و انتقالات این لیگ رخ می‌دهد. به نظرم بهینه‌ترین رقمی که می‌تواند آغازگر مذاکره دورتموند با زنیت باشد، 20 میلیون یورو است ولی رقم نهایی سردار این میزان نیست.