مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، خسرو قمری را به‌عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد‌.

در حکم مسعود سلطانی‌فر آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استانها، به‌موجب این حکم به‌ عنوان" مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان" منصوب می‌شوید.

خسرو قمری ریاست فدراسیون دوچرخه سواری را برعهده دارد که چند روزی است دوره چهار ساله او به پایان رسیده است.