سامان قدوس بازیکن ایرانی برنتفورد در مصاف تیمش مقابل میدلزبرو گلی زیبا و دیدنی را به ثمر رساند.