در بیانیه شرکت پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس که به امضای هر دو طرف رسیده، آمده است: سال ها در میدان رقابت مردانه روبروی هم ایستادیم و با هم رقابت کردیم اما خارج از میدان رقابت، رفیق ماندیم. این قانون ورزش است، برد و باخت ها لحظه ای و گذراست و آنچه باقی می ماند، همین رفاقت هاست. همان طور که هرگز این رفاقت روی رقابت ما تاثیر نگذاشت و با تمام وجود در زمین برای سربلندی تیم مان تلاش کردیم، آن رقابت هم باعث نشد بیرون زمین دشمن شویم. هنوز جای تکل هایی که روی پای هم رفته ایم در بدن مان است اما وقتی به هم می رسیم لبخند می زنیم و دست دوستی یکدیگر را می فشاریم.

دوشنبه 22 دی دربی دیگری است و منتظریم این بار هم شاهد یک فوتبال جوانمردانه و رقابت محترمانه باشیم تا صرف نظر از هر نتیجه ای که رقم می خورد، تمام مردان آبیپوش و سرخپوش میدان وقتی پیشکسوت شدند افتخار کنند به این که در یک دربی جوانمردانه حضور داشتند. این حق فوتبالدوستان است که شاهد یک بازی زیبا باشند و از فوتبال لذت ببرند و این وظیفه ماست که یادآوری کنیم برد و باخت ماندگار نیست و رفاقت ها پایدار می ماند.