با بازگشت سعید آقایی به سمت چپ خط دفاعی پرسپولیس خیال سرمربی سرخ ها از حضور یک بازیکن باتجربه در این منطقه راحت به نظر می رسد اما هنوز فکر و ذهن سرمربی جوان پرسپولیس به منطقه راست خط دفاعی تیمش مشغول است، جایی که اگرچه سیامک نعمتی در این پست موفق نشان داده است اما حضور او در دربی در خط میانی حیاتی به نظر می رسد.

با این تفاسیر در حالی که همچنان از استفاده از مهدی شیری در ترکیب اصلی تیمش تردید دارد، در نظر دارد در این دیدار از نعمتی در خط میانی بهره برده و کمربند خط میانی اش را در دربی محکم کند. حالا باید منتظر ماند و دید در نهایت این معما و معادله چگونه در ذهن یحیی حل و فصل خواهد شد.