علی خسروی  که سال ها در فوتبال ایران قضاوت می کرد، برای دربی 94 پیش رو توصیه های جالبی را به  رضا کرمانشاهی  ارائه کرده که دیدن بخشی از آن خالی از لطف نیست:

آقای رضا کرمانشاهی ، آرامش داشته باش، کمک هایت را نگاه کن، فاصله ات را با صحنه حفظ کن، نزدیک محوطه جریمه باش، از سیستم رادیویی استفاده کن و با گروه داوری ات صحبت کن، عصبانی نشو، زیاد از کارت استفاده نکن، آوانتاژ بیشتری بده، در ضربات ایستگاهی فاصله دیوار را درست بگیر، قول می دهم بازی خیلی خوبی از آب دربیاید و کسی هم با تو کاری ندارد، برو پاکدشت درست را بخوان!