در غیاب تماشاگران فوتبال در استادیوم ها، این فرصت برای کانون هواداران پرسپولیس به وجود آمده تا طرح‌های مختلف طرفداری را روی سکوها امتحان کنند.

این بار آن‌ها پرچم‌های بزرگ همیشه را روی سکوهای روبه‌روی جایگاه در طبقه اول پهن کرده‌ و در طبقه دوم یک پروژه موزاییکی را قرار داده‌اند. روی طرح امروز سرخ‌ها کری‌خوانی جالبی هم دیده می‌شود: «ما همیشه بالا هستیم.»