وبینار داوران المپیکی (درجه S۱) جهان با حضور آنتونیو سیلوستری رئیس، کمال بوعزیز نایب‌رئیس و ابراهیم چی‌چی‌اوغلو مسئول‌آموزش کمیسیون‌داوران اتحادیه‌جهانی‌کشتی برگزار شد. محمد مصلایی‌پور رئیس کمیسیون داوران و داورالمپیکی کشورمان با اعلام این خبر گفت: در سمینار تأکید شد مهمترین برنامه اتحادیه‌جهانی رقابت‌های کسب سهمیه و بازیهای المپیک ۲۰۲۱ توکیو است. در این وبینار برخی قوانین اصلاح شده و به تصویب رسیده که به زودی اعلام می شود. براین اساس ۳ ماده ۸، ۳۴ و ۳۹ به‌این‌شرح دستخوش تغییر و اصلاح قرار گرفته است:
* ماده ۸: در سیستم نوردیک و درصورت برابری، تعداد بردهای دو کشتی‌گیر مسابقات رودر رو ملاک قرار می‌گیرد.
* ماده ۳۴: رنکینگ مسابقات تیمی، اگر دو تیم تعداد بردهای برابر داشته باشند، مسابقات رو در رو ملاک قرار می‌گیرد.
* ماده ۳۹: هر لیفتی (کندن از تشک) که همراه چرخش باشد دارای ۴ امتیاز می‌باشد. (پیش‌ازاین درصورتی‌که لیفت دارای دامنه چرخشی کوتاه بود و بر روی سینه فرود می‌آمد ۲ پوئن داده می‌شد)
* همچنین یک تغییر دیگر هم در کشتیفرنگی بوجود آمده که فعلاً به‌صورت آزمایشی در مسابقات پیشِ‌رو انجام می‌شود و درصورت تأیید به‌صورت قانون در می‌آید. براین اساس، درصورت لزوم برای دادن پاسیو کم کاری سوم، کشتی قطع می‌شود و تنها از کشتی‌گیر سئوال می شود که ادامه خاک باشد یا سرپا و این پاسیو بدون امتیاز می‌باشد.