مهدی قائدی ، گلزن استقلال پس از پایان دربی 94 در میکسدزون با هیچ یک از خبرنگاران مصاحبه نکرد.