بر اساس اعلام وزیر ورزش و جوانان، امشب آخرین مهلت برای ارسال دفاعیات ایران در پرونده فرجام خواهی از حکم  مارک ویلموتس  است و در این راستا آخرین دفاعیات ایران به CAS ارسال خواهد شد.