رحمان رضایی در صحبت هایش در مورد بازی فردا با سایپا اظهار داشت: بعد از مساوی هفته گذشته مقابل آلومینیوم اراک ترجیح دادم که صحبتی نکنم و الان هم ترجیح می دهم که در مورد خود بازی با سایپا صحبتی نداشته باشم. فقط می خواستم از تمامی اهالی رسانه که در طول هفته زحمت می کشند مسایل فوتبال را  انعکاس می دهند تشکر کنم. مخصوصا اتفاق های خاصی که می افتد را مورد آنالیز، تحلیل قرار می دهند تشکر کنم. 

وی افزود: اهالی روزنامه های ورزشی مجریان تلویزیونی و همه افرادی که در انعکاس اخبار ورزشی زحمتی می کشند تشکر کنم. صحبت خاص دیگری ندارم. فقط می توانم در مورد بازی بگویم تلاش می کنم موفق شویم.