مهمترین عناوین روزنامه‌های ورزشی بیست و هفتم دی ماه به بیان مسائلی همچون قایدی از استقلال جدا نمی شود ، پایان خوش دی ، بزن بهادری به نام هادی ساعی! ، پایان قهر یحیی و قوت گرفتن برکناری رسول پناه ، رسول پناه در پرسپولیس به آخر خط رسید ، می پردازد.

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و هفتم دی ماه به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

 

////

////

////

////

////