عبدالحمید احمدی معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در مراسم کمک مومنانه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در مورد اینکه امروز مراسم رونمایی از لباس پاورلیفتینگ بانوان بوده، اما وزارت ورزش گفته که برگزار نشود، اظهار داشت: این موضوع را از نصیرزاده سوال کنید. من برای مراسم کمک مومنانه آمده بودم. البته اگر هماهنگ شده حتما برگزار می‌شود.

وی در مورد اینکه آیا وزارت در مورد فیلمی که از رسول پناه منتشر شده بود، تصمیمی گرفته است یا خیر، گفت: در این زمینه تذکرات لازم را به باشگاه  پرسپولیس  دادیم و آن‌ها پیگیری می‌کنند.

معاون فرهنگی وزارت ورزش در مورد اینکه رسول پناه همچنان در پرسپولیس می‌ماند یا خیر، گفت: در این مورد هیئت مدیره تصمیم می‌گیرد و در حوزه وزارت ورزش نیست.

احمدی در مورد اینکه بهاروند بازنشسته است و باز هم در انتخابات فدراسیون شرکت می‌کند، عنوان کرد: اگر قانونی مصوب شده، موارد استثناء هم مشخص می‌شود و همه چیز طبق قانون خواهد بود.

وی در مورد اعضای هیئت رییسه که در پرونده ویلموتس نقش داشتند و دوباره وارد انتخابات شده‌اند، گفت: اگر منع قانونی وجود داشته باشد، باید اجرا شود.