سایپا موفق شد در دیدار هفته دوازدهم مقابل استقلال به برتری یک بر صفر دست پیدا کند.

در پایان این دیدار، حسین ماهینی و مهدی قایدی پیراهن خود را با یکدیگر عوض کردند. 

با توجه به اینکه ماهینی یک پرسپولیسی است و کاپیتان این تیم بوده، درخواست پیراهن استقلال از قایدی توسط او حرکت جالب توجهی بود.

قایدی و ماهینی هر دو بوشهری هستند و ارتباط خوبی با هم دارند.

حسین ماهینی سایپا استقلال