کمیته بین المللی المپیک (IOC) قرار است جلسه ای با دانشمندان مورد حمایت سازمان بهداشت جهانی برای تسریع روند دستیابی به واکسن ویروس کووید ۱۹ برای در اختیار گذاشتن آن به ورزشکاران داشته باشد.

هدف اصلی جلسات IOC و سازمان بهداشت جهانی آغاز واکسیناسیون در کشورهایی است که هنوز شروع به کار نکرده‌اند.

کمیته بین‌المللی المپیک قصد دارد از نزدیک با گروه Covax سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک تیم متخصص واکسن که به تسریع توزیع آن در کشورهای در حال توسعه اختصاص دارد، همکاری کند.

بر اساس این گزارش، هیچ پیشنهادی وجود ندارد که ورزشکاران در ادامه مبارزه با بیماری همه گیر کرونا نسبت به گروه‌های آسیب پذیر اولویت داشته باشند.

با توجه به وضعیت بحرانی استرالیا برای برگزاری مسابقات تنیس و قرنطینه ۷۲ بازیکن تنیس، IOC و دولت ژاپن برای برگزاری ایمن المپیک تحت فشار هستند.