مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های ورزشی دوشنبه ۶ بهمن ماه به بیان مسائلی همچون پرسپولیس کبیر در زادگاه امیر، وقتی پژوهشگری جرم است! ، پیست ویرانی در انتظار آبادی ، فینال جدید برای شیری ، بالاخره آن مرد رفت ، خیالت راحت، فقط در پرسپولیس بازی می کنم، می پردازد.

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ششم بهمن ماه به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

///

///

///.///

///

///

///

///

//////

///

///

///

///