محمد فیاض پس از پایان اولین جلسه هیئت مدیره جدید باشگاه  پرسپولیس  درباره خروجی این نشست گفت: درباره این موضوع مدیرعامل باشگاه صحبت می‌کند.

وی همچنین در واکنش به فضای موجود در باشگاه پرسپولیس به ویژه پس از بیانیه مهدی رسول‌پناه، اظهار داشت: فضا خیلی هم جالب و همه چیز خوب است.