محمد دادکان مرد محبوب نظرسنجی هاست؛ آن هم در رشته تخصصی خودش ریاست فدراسیون فوتبال .

۱- مردم به هر دلیلی در نظرسنجی ها به دادکان رای می دهند؛ آخرین بار دادکان گوی سبقت را در این نظرسنجی ربود ؛ حتی از محسن صفایی فراهانی که خودش دادکان را به فدراسیون فوتبال آورده بود.

محمد دادکان مشهور است به اینکه توصیه هایش به دیگران، درست از آب در می آید؛ نمونه اش ماجرای سرمربی شدن علی دایی در تیم ملی ایران که دادکان آن زمان با ریاست وقت سازمان تربیت بدنی وارد یک مناقشه سخت شده بود و به دایی گفت برایت خوب نیست در این شرایط به تیم ملی بیایی. دایی اما آمد و بعدش هم همه دیدند چه شد...

***

۲- در انتخابات فدراسیون فوتبال که اسفندماه همین امسال برگزار می شود، طبق معمول خبری از محمد دادکان نیست؛ او باز هم شرایط را مناسب ندید و وارد عرصه انتخابات نشد؛ با این که استدلال او در این باره هم کاملا درست است، اما از دادکان توقع می رفت درباره کاندیداتوری علی کریمی نظر بدهد و بار دیگر بگوید علی جان، آمدنت بی فایده است، هیچ اتفاقی رخ نمی دهد!

این بار اما دادکان رویه ای معکوس را در پیش گرفت و توصیه خاصی به کریمی نکرد. او فقط در مصاحبه ای به یک نکته کوتاه اشاره کرد که بسیار قابل تامل است. با دقت بخوانید؛

« علی کریمی با من تلفنی صحبت کرد و گفت آقای دادکان شاید خیلی ها بگویند من مدیر نیستم کار مدیریتی کم کرده ام و خیلی قشنگ این را گفت. بعد گفت یعنی من از این ها که هستند هم ضعیف ترم؟»

پس از طرح این نکته، دادکان هیچ اظهارنظر دیگری درباره انتخابات جنجالی فدراسیون فوتبال نکرد...