سردار آزمون در جریان دیدار دوستانه امروز زنیت مقابل اورال گلی زیبا و دیدنی را به ثمر رساند.