حضور علی پروین ، علی دایی، علی کریمی ، محمد خاکپور، جواد کاظمیان و محمدرضا مهدوی در مراسم خاکسپاری پیکر مهرداد میناوند.